User Tools

Site Tools


3169--14937-thirsk-la-gi

Thirsk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 1 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14937
Đặt tên theo Robert Thirsk
Tên thay thế 1995 CP3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1529137
Viễn điểm quỹ đạo 3.0523689
Độ lệch tâm 0.1727966
Chu kỳ quỹ đạo 1533.6275314
Độ bất thường trung bình 259.07806
Độ nghiêng quỹ đạo 2.86983
Kinh độ của điểm nút lên 175.42036
Acgumen của cận điểm 125.53821
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

14937 Thirsk (1995 CP3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 2 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14937 Thirsk
3169--14937-thirsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)