User Tools

Site Tools


3170--15250-nishiyamahiro-la-gi

15250 Nishiyamahiro (tên chỉ định: 1990 DZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 28 tháng 2 năm 1990. Nó được đặt theo tên Hiroshi Nishiyama, giám đốc của đài quan sát Baienno Sato

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15250 Nishiyamahiro
3170--15250-nishiyamahiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)