User Tools

Site Tools


3171--15604-fruits-la-gi

Fruits
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15604
Tên thay thế 2000 GT108
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8555394
Viễn điểm quỹ đạo 2.6839844
Độ lệch tâm 0.1824960
Chu kỳ quỹ đạo 1249.0185230
Độ bất thường trung bình 74.38955
Độ nghiêng quỹ đạo 8.69708
Kinh độ của điểm nút lên 178.07487
Acgumen của cận điểm 110.24644
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

15604 Fruits (2000 GT108) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15604 Fruits
3171--15604-fruits-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)