User Tools

Site Tools


3172--15971-hestroffer-la-gi

Hestroffer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 25 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15971
Tên thay thế 1998 FA11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8180040
Viễn điểm quỹ đạo 2.6763806
Độ lệch tâm 0.1909887
Chu kỳ quỹ đạo 1230.4353096
Độ bất thường trung bình 245.64813
Độ nghiêng quỹ đạo 5.50261
Kinh độ của điểm nút lên 145.36627
Acgumen của cận điểm 207.19899
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

15971 Hestroffer (1998 FA11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 3 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15971 Hestroffer
3172--15971-hestroffer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)