User Tools

Site Tools


3173--10955-harig-la-gi

Harig
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10955
Tên thay thế 5011 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6483152
Viễn điểm quỹ đạo 2.7916848
Độ lệch tâm 0.0263547
Chu kỳ quỹ đạo 1638.5200777
Độ bất thường trung bình 226.43679
Độ nghiêng quỹ đạo 5.17167
Kinh độ của điểm nút lên 243.04511
Acgumen của cận điểm 122.58952
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10955 Harig (5011 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên cho Ludwig Harig.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3173--10955-harig-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)