User Tools

Site Tools


3174--11111-repunit-la-gi

Repunit
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11111
Đặt tên theo Repunit
Tên thay thế 1995 WL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6403734
Viễn điểm quỹ đạo 3.2415848
Độ lệch tâm 0.1022128
Chu kỳ quỹ đạo 1842.1981272
Độ bất thường trung bình 237.95141
Độ nghiêng quỹ đạo 3.39072
Kinh độ của điểm nút lên 107.69754
Acgumen của cận điểm 234.43771
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

11111 Repunit (1995 WL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11111 Repunit
3174--11111-repunit-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)