User Tools

Site Tools


3176--11508-stolte-la-gi

Stolte
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lutz D. Schmadel và Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11508
Tên thay thế 1990 TF13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5007260
Viễn điểm quỹ đạo 3.0672590
Độ lệch tâm 0.1017483
Chu kỳ quỹ đạo 1696.6823121
Độ bất thường trung bình 165.16902
Độ nghiêng quỹ đạo 10.10839
Kinh độ của điểm nút lên 85.16287
Acgumen của cận điểm 60.68716
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

11508 Stolte (1990 TF13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1990 bởi Lutz D. Schmadel và Freimut Börngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11508 Stolte
3176--11508-stolte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)