User Tools

Site Tools


3177--11728-einer-la-gi

Einer
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11728
Tên thay thế 1998 JC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.817042627911041
Viễn điểm quỹ đạo 2.916393340402276
Độ lệch tâm .01732830244208036
Chu kỳ quỹ đạo 1772.865886111902
Độ bất thường trung bình 345.2889239681882
Độ nghiêng quỹ đạo 3.249254069072245
Kinh độ của điểm nút lên 101.0068480071472
Acgumen của cận điểm 170.1961625681417
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11728 Einer (1998 JC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11728 Einer
3177--11728-einer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)