User Tools

Site Tools


3178--11942-guettard-la-gi

Guettard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11942
Đặt tên theo Jean-Étienne Guettard
Tên thay thế 1993 NV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7046271
Viễn điểm quỹ đạo 3.0416949
Độ lệch tâm 0.0586580
Chu kỳ quỹ đạo 1778.8461396
Độ bất thường trung bình 23.24221
Độ nghiêng quỹ đạo 0.79911
Kinh độ của điểm nút lên 244.81171
Acgumen của cận điểm 39.60702
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

11942 Guettard (1993 NV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11942 Guettard
3178--11942-guettard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)