User Tools

Site Tools


3180--12329-liebermann-la-gi

Liebermann
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12329
Tên thay thế 1992 SR23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0102964
Viễn điểm quỹ đạo 2.7745536
Độ lệch tâm 0.1597244
Chu kỳ quỹ đạo 1351.6241115
Độ bất thường trung bình 135.71516
Độ nghiêng quỹ đạo 4.31855
Kinh độ của điểm nút lên 263.02757
Acgumen của cận điểm 55.60588
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

12329 Liebermann (1992 SR23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12329 Liebermann
3180--12329-liebermann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)