User Tools

Site Tools


3181--12514-schommer-la-gi

Schommer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12514
Đặt tên theo Robert Schommer
Tên thay thế 1998 HM26
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1246075
Viễn điểm quỹ đạo 2.9721779
Độ lệch tâm 0.1662951
Chu kỳ quỹ đạo 1485.9286274
Độ bất thường trung bình 68.35913
Độ nghiêng quỹ đạo 5.30854
Kinh độ của điểm nút lên 177.07220
Acgumen của cận điểm 169.07229
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12514 Schommer (1998 HM26) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12514 Schommer
3181--12514-schommer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)