User Tools

Site Tools


3182--12727-cavendish-la-gi

Cavendish
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12727
Đặt tên theo Henry Cavendish
Tên thay thế 1991 PB20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0777351
Viễn điểm quỹ đạo 2.4689273
Độ lệch tâm 0.0860394
Chu kỳ quỹ đạo 1251.9658907
Độ bất thường trung bình 188.25155
Độ nghiêng quỹ đạo 5.90473
Kinh độ của điểm nút lên 118.11626
Acgumen của cận điểm 345.15042
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

12727 Cavendish (1991 PB20) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1991 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12727 Cavendish
3182--12727-cavendish-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)