User Tools

Site Tools


3184--13226-souli-la-gi

13226 Soulié là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1867.5297836 ngày (5.11 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3184--13226-souli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)