User Tools

Site Tools


3185--13540-kazukitakahashi-la-gi

Kazukitakahashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Takahashi và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13540
Tên thay thế 1991 UR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9996579
Viễn điểm quỹ đạo 2.7252641
Độ lệch tâm 0.1535700
Chu kỳ quỹ đạo 1326.3110566
Độ bất thường trung bình 192.75480
Độ nghiêng quỹ đạo 1.93300
Kinh độ của điểm nút lên 41.87862
Acgumen của cận điểm 9.56440
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13540 Kazukitakahashi (1991 UR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1991 bởi A. Takahashi và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13540 Kazukitakahashi
3185--13540-kazukitakahashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)