User Tools

Site Tools


3186--13806-darmstrong-la-gi

Darmstrong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13806
Tên thay thế 1998 XM6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6879608
Viễn điểm quỹ đạo 3.1787102
Độ lệch tâm 0.0836504
Chu kỳ quỹ đạo 1835.0209154
Độ bất thường trung bình 75.79684
Độ nghiêng quỹ đạo 3.06742
Kinh độ của điểm nút lên 113.81763
Acgumen của cận điểm 180.72162
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

13806 Darmstrong (1998 XM6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13806 Darmstrong
3186--13806-darmstrong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)