User Tools

Site Tools


3187--14143-hadfield-la-gi

Hadfield
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14143
Tên thay thế 1998 SQ18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0526614
Viễn điểm quỹ đạo 2.7043860
Độ lệch tâm 0.1370019
Chu kỳ quỹ đạo 1339.8607379
Độ bất thường trung bình 241.91664
Độ nghiêng quỹ đạo 5.95962
Kinh độ của điểm nút lên 169.42442
Acgumen của cận điểm 177.13201
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

14143 Hadfield (1998 SQ18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14143 Hadfield
3187--14143-hadfield-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)