User Tools

Site Tools


3188--14539-clocke-roeland-la-gi

Clocke Roeland
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Pauwels
Nơi khám phá Uccle
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14539
Tên thay thế 1997 RU9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1911224
Viễn điểm quỹ đạo 2.9363478
Độ lệch tâm 0.1453398
Chu kỳ quỹ đạo 1499.3676417
Độ bất thường trung bình 355.64894
Độ nghiêng quỹ đạo 4.23375
Kinh độ của điểm nút lên 178.54609
Acgumen của cận điểm 30.28697
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

14539 Clocke Roeland (1997 RU9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1997 bởi T. Pauwels ở Uccle.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14539 Clocke Roeland
3188--14539-clocke-roeland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)