User Tools

Site Tools


3189--14939-norikura-la-gi

Norikura
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 21 tháng 2 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14939
Tên thay thế 1995 DG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4447335
Viễn điểm quỹ đạo 3.0720141
Độ lệch tâm 0.1137048
Chu kỳ quỹ đạo 1673.3165506
Độ bất thường trung bình 352.59067
Độ nghiêng quỹ đạo 4.30510
Kinh độ của điểm nút lên 211.34978
Acgumen của cận điểm 272.17239
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

14939 Norikura (1995 DG1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1995 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14939 Norikura
3189--14939-norikura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)