User Tools

Site Tools


3190--15258-alfilipenko-la-gi

Alfilipenko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. V. Zhuravleva
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 15 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15258
Tên thay thế 1990 RN17
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6712979
Viễn điểm quỹ đạo 3.7866805
Độ lệch tâm 0.1727139
Chu kỳ quỹ đạo 2119.3286838
Độ bất thường trung bình 51.73057
Độ nghiêng quỹ đạo 6.76620
Kinh độ của điểm nút lên 294.59371
Acgumen của cận điểm 30.30649
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

15258 Alfilipenko (1990 RN17) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 9 năm 1990 bởi L. V. Zhuravleva ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15258 Alfilipenko
3190--15258-alfilipenko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)