User Tools

Site Tools


3191--15606-winer-la-gi

Winer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 11 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15606
Tên thay thế 2000 GU122
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8035693
Viễn điểm quỹ đạo 2.5545541
Độ lệch tâm 0.1723184
Chu kỳ quỹ đạo 1174.9048931
Độ bất thường trung bình 110.84137
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72680
Kinh độ của điểm nút lên 97.26319
Acgumen của cận điểm 204.63007
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

15606 Winer (2000 GU122) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 2000 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15606 Winer
3191--15606-winer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)