User Tools

Site Tools


3192--15986-fienga-la-gi

Fienga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15986
Tên thay thế 1998 XU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0712353
Viễn điểm quỹ đạo 3.3152025
Độ lệch tâm 0.2309443
Chu kỳ quỹ đạo 1614.3805431
Độ bất thường trung bình 359.81843
Độ nghiêng quỹ đạo 2.64409
Kinh độ của điểm nút lên 207.31471
Acgumen của cận điểm 284.86965
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

15986 Fienga (1998 XU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15986 Fienga
3192--15986-fienga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)