User Tools

Site Tools


3195--11299-annafreud-la-gi

Annafreud
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11299
Đặt tên theo Anna Freud
Tên thay thế 1992 SA22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6109833
Viễn điểm quỹ đạo 2.8618973
Độ lệch tâm 0.0458468
Chu kỳ quỹ đạo 1653.3979947
Độ bất thường trung bình 241.32232
Độ nghiêng quỹ đạo 4.41066
Kinh độ của điểm nút lên 29.56025
Acgumen của cận điểm 241.51119
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11299 Annafreud (1992 SA22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11299 Annafreud
3195--11299-annafreud-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)