User Tools

Site Tools


3196--11509-thersilochos-la-gi

Thersilochos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá European Southern Observatory
Ngày khám phá 15 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11509
Tên thay thế 1990 VL6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.4428710
Viễn điểm quỹ đạo 5.9267940
Độ lệch tâm 0.1431023
Chu kỳ quỹ đạo 4312.2159328
Độ bất thường trung bình 241.87134
Độ nghiêng quỹ đạo 18.49948
Kinh độ của điểm nút lên 214.70293
Acgumen của cận điểm 127.71650
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.1

11509 Thersilochos (1990 VL6) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện vào ngày 15 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst tại trạm thiên văn miền nam Châu Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11509 Thersilochos
3196--11509-thersilochos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)