User Tools

Site Tools


3197--11730-yanhua-la-gi

Yanhua
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 22 tháng 5 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11730
Tên thay thế 1998 KO31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2416559
Viễn điểm quỹ đạo 2.5707163
Độ lệch tâm 0.0683780
Chu kỳ quỹ đạo 1363.3025611
Độ bất thường trung bình 325.67655
Độ nghiêng quỹ đạo 4.24119
Kinh độ của điểm nút lên 147.32511
Acgumen của cận điểm 0.74011
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

11730 Yanhua (1998 KO31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 5 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11730 Yanhua
3197--11730-yanhua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)