User Tools

Site Tools


3198--11943-davidhartley-la-gi

Davidhartley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11943
Tên thay thế 1993 OF9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8803829
Viễn điểm quỹ đạo 3.1530241
Độ lệch tâm 0.0451886
Chu kỳ quỹ đạo 1913.8035634
Độ bất thường trung bình 339.56254
Độ nghiêng quỹ đạo 8.94703
Kinh độ của điểm nút lên 301.21330
Acgumen của cận điểm 307.31255
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

11943 Davidhartley (1993 OF9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11943 Davidhartley
3198--11943-davidhartley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)