User Tools

Site Tools


3200--12339-carloo-la-gi

Carloo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12339
Tên thay thế 1992 YW1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0072800
Viễn điểm quỹ đạo 2.5165822
Độ lệch tâm 0.1125813
Chu kỳ quỹ đạo 1242.5602996
Độ bất thường trung bình 91.52620
Độ nghiêng quỹ đạo 3.78555
Kinh độ của điểm nút lên 302.35633
Acgumen của cận điểm 260.82592
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

12339 Carloo (1992 YW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12339 Carloo
3200--12339-carloo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)