User Tools

Site Tools


3201--12515-suiseki-la-gi

Suiseki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 30 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12515
Tên thay thế 1998 HE43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1039061
Viễn điểm quỹ đạo 2.7730431
Độ lệch tâm 0.1372040
Chu kỳ quỹ đạo 1390.8355758
Độ bất thường trung bình 145.69008
Độ nghiêng quỹ đạo 4.95214
Kinh độ của điểm nút lên 162.92739
Acgumen của cận điểm 163.82951
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12515 Suiseki (1998 HE43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 4 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12515 Suiseki
3201--12515-suiseki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)