User Tools

Site Tools


3202--12729-berger-la-gi

Berger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12729
Tên thay thế 1991 RL7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2940061
Viễn điểm quỹ đạo 2.5142361
Độ lệch tâm 0.0458026
Chu kỳ quỹ đạo 1361.5479863
Độ bất thường trung bình 214.33296
Độ nghiêng quỹ đạo 11.53996
Kinh độ của điểm nút lên 214.03403
Acgumen của cận điểm 117.76839
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

12729 Berger (1991 RL7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12729 Berger
3202--12729-berger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)