User Tools

Site Tools


3203--13004-aldaz-la-gi

13004 Aldaz (tên chỉ định: 1982 RR) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Edward L. G. Bowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 15 tháng 9 năm 1982. Nó được đặt theo tên Luis Aldaz, a meteorologist và former scientific leader ở two stations ở Châu Nam Cực.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13004 Aldaz
3203--13004-aldaz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)