User Tools

Site Tools


3204--13227-poor-la-gi

Poor
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 27 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13227
Tên thay thế 1997 SR8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8397715
Viễn điểm quỹ đạo 3.4803569
Độ lệch tâm 0.1013564
Chu kỳ quỹ đạo 2051.8342344
Độ bất thường trung bình 131.75502
Độ nghiêng quỹ đạo 5.24435
Kinh độ của điểm nút lên 356.83021
Acgumen của cận điểm 181.93736
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

13227 Poor (1997 SR8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13227 Poor
3204--13227-poor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)