User Tools

Site Tools


3205--13543-butler-la-gi

Butler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13543
Tên thay thế 1992 AO2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0928283
Viễn điểm quỹ đạo 2.7848511
Độ lệch tâm 0.1418754
Chu kỳ quỹ đạo 1391.1479479
Độ bất thường trung bình 44.93372
Độ nghiêng quỹ đạo 8.56413
Kinh độ của điểm nút lên 118.09096
Acgumen của cận điểm 72.13564
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

13543 Butler (1992 AO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1992 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13543 Butler
3205--13543-butler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)