User Tools

Site Tools


3206--13808-davewilliams-la-gi

Davewilliams
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 11 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13808
Đặt tên theo Dafydd Williams
Tên thay thế 1998 XG24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9037926
Viễn điểm quỹ đạo 3.4842300
Độ lệch tâm 0.0908634
Chu kỳ quỹ đạo 2084.9857569
Độ bất thường trung bình 306.24311
Độ nghiêng quỹ đạo 14.64796
Kinh độ của điểm nút lên 290.13437
Acgumen của cận điểm 96.54570
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

13808 Davewilliams (1998 XG24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 12 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13808 Davewilliams
3206--13808-davewilliams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)