User Tools

Site Tools


3208--14542-karitskaya-la-gi

Karitskaya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. A. Tucker
Nơi khám phá Goodricke-Pigott Observatory
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14542
Tên thay thế 1997 SW9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7531674
Viễn điểm quỹ đạo 3.3815358
Độ lệch tâm 0.1024285
Chu kỳ quỹ đạo 1962.2022079
Độ bất thường trung bình 238.31890
Độ nghiêng quỹ đạo 10.44185
Kinh độ của điểm nút lên 238.01527
Acgumen của cận điểm 252.48686
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

14542 Karitskaya (1997 SW9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1997 bởi R. A. Tucker ở Goodricke-Pigott Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14542 Karitskaya
3208--14542-karitskaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)