User Tools

Site Tools


3210--15262-abderhalden-la-gi

Abderhalden
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 12 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15262
Đặt tên theo Emil Abderhalden
Tên thay thế 1990 TG4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7234243
Viễn điểm quỹ đạo 3.6875449
Độ lệch tâm 0.1503861
Chu kỳ quỹ đạo 2096.2301223
Độ bất thường trung bình 104.62765
Độ nghiêng quỹ đạo 0.63857
Kinh độ của điểm nút lên 5.61677
Acgumen của cận điểm 286.96218
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

15262 Abderhalden (1990 TG4) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

3210--15262-abderhalden-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)