User Tools

Site Tools


3211--15992-cynthia-la-gi

Cynthia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Hug
Nơi khám phá Farpoint Observatory
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15992
Tên thay thế 1998 YL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1697914
Viễn điểm quỹ đạo 2.4739460
Độ lệch tâm 0.0654978
Chu kỳ quỹ đạo 1292.2749348
Độ bất thường trung bình 156.07996
Độ nghiêng quỹ đạo 6.54280
Kinh độ của điểm nút lên 312.53683
Acgumen của cận điểm 268.26986
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

15992 Cynthia (1998 YL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1998 bởi G. Hug ở Farpoint Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15992 Cynthia
3211--15992-cynthia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)