User Tools

Site Tools


3212--10957-alps-la-gi

Alps
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10957
Đặt tên theo Alps
Tên thay thế 6068 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6477878
Viễn điểm quỹ đạo 3.2991886
Độ lệch tâm 0.1095348
Chu kỳ quỹ đạo 1872.8274226
Độ bất thường trung bình 63.19440
Độ nghiêng quỹ đạo 5.03229
Kinh độ của điểm nút lên 192.56560
Acgumen của cận điểm 216.24414
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

10957 Alps (6068 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi C. J. Van Houten và I. Van Houten-Groeneveld using Palomar Schmidt Plates in 1960. Nó được đặt tên cho rạng núi Alps.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3212--10957-alps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)