User Tools

Site Tools


3213--11115-kariya-la-gi

Kariya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 21 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11115
Tên thay thế 1995 WC7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6261166
Viễn điểm quỹ đạo 3.5614962
Độ lệch tâm 0.1511697
Chu kỳ quỹ đạo 1987.6418369
Độ bất thường trung bình 98.43109
Độ nghiêng quỹ đạo 6.06425
Kinh độ của điểm nút lên 39.24391
Acgumen của cận điểm 28.74571
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11115 Kariya (1995 WC7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 11 năm 1995 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11115 Kariya
3213--11115-kariya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)