User Tools

Site Tools


3214--11302-rubicon-la-gi

Rubicon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11302
Đặt tên theo Rubicon
Tên thay thế 1993 BM5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6187368
Viễn điểm quỹ đạo 2.9824294
Độ lệch tâm 0.0649316
Chu kỳ quỹ đạo 1711.8713236
Độ bất thường trung bình 307.18225
Độ nghiêng quỹ đạo 1.83814
Kinh độ của điểm nút lên 96.32864
Acgumen của cận điểm 190.47254
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

11302 Rubicon (1993 BM5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11302 Rubicon
3214--11302-rubicon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)