User Tools

Site Tools


3215--11510-borges-la-gi

Borges
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11510
Đặt tên theo Jorge Luis Borges
Tên thay thế 1990 VV8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6497963
Viễn điểm quỹ đạo 3.0679783
Độ lệch tâm 0.0731372
Chu kỳ quỹ đạo 1765.6067746
Độ bất thường trung bình 92.51573
Độ nghiêng quỹ đạo 15.25248
Kinh độ của điểm nút lên 179.85318
Acgumen của cận điểm 357.67132
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

11510 Borges (1990 VV8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11510 Borges
3215--11510-borges-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)