User Tools

Site Tools


3216--11736-viktorfischl-la-gi

11736 Viktorfischl là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1366.2813083 ngày (3.74 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3216--11736-viktorfischl-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)