User Tools

Site Tools


3217--11944-shaftesbury-la-gi

Shaftesbury
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11944
Tên thay thế 1993 OK9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8213673
Viễn điểm quỹ đạo 2.9540867
Độ lệch tâm 0.0229799
Chu kỳ quỹ đạo 1792.3904958
Độ bất thường trung bình 32.80477
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97773
Kinh độ của điểm nút lên 129.00751
Acgumen của cận điểm 140.11187
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

11944 Shaftesbury (1993 OK9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11944 Shaftesbury
3217--11944-shaftesbury-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)