User Tools

Site Tools


3219--12734-haruna-la-gi

Haruna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Takahashi và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12734
Tên thay thế 1991 UF3
1970 EG1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1,9615182[1]
Bán trục lớn 2,4181489[1]
Độ lệch tâm 0,1888348[1]
Chu kỳ quỹ đạo 1373,4820448[1]
(3,76 năm)
Độ bất thường trung bình 221,68620[1]
Độ nghiêng quỹ đạo 13,36640[1]
Kinh độ của điểm nút lên 39,91443[1]
Acgumen của cận điểm 51,08282[1]
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13,5

12734 Haruna (1991 UF3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1991 bởi A. Takahashi và K. Watanabe ở Kitami. Tên Haruna được đặt theo tên của Haruna Takahashi, cô con gái cả sinh năm 1994 của Atsushi Takahashi, người phát hiện ra tiểu hành tinh này đầu tiên.

3219--12734-haruna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)