User Tools

Site Tools


3220--13005-stankonyukhov-la-gi

Stankonyukhov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13005
Tên thay thế 1982 SQ7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5081474
Viễn điểm quỹ đạo 3.5850306
Độ lệch tâm 0.1767359
Chu kỳ quỹ đạo 1942.3130855
Độ bất thường trung bình 339.80159
Độ nghiêng quỹ đạo 12.41381
Kinh độ của điểm nút lên 352.93290
Acgumen của cận điểm 302.92864
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

13005 Stankonyukhov (1982 SQ7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1982 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13005 Stankonyukhov
3220--13005-stankonyukhov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)