User Tools

Site Tools


3221--13815-furuya-la-gi

Furuya
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Atsuo Asami
Nơi khám phá Hadano
Ngày khám phá 22 tháng 12 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13815
Tên thay thế 1998 YF7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5826602
Viễn điểm quỹ đạo 3.8336510
Độ lệch tâm 0.1949704
Chu kỳ quỹ đạo 2098.8507393
Độ bất thường trung bình 323.46985
Độ nghiêng quỹ đạo 12.58643
Kinh độ của điểm nút lên 228.08919
Acgumen của cận điểm 117.50345
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

13815 Furuya (1998 YF7) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 12 năm 1998 bởi Atsuo Asami ở Hadano.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13815 Furuya
3221--13815-furuya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)