User Tools

Site Tools


3222--14146-hughmaclean-la-gi

Hughmaclean
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14146
Tên thay thế 1998 SP42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0370063
Viễn điểm quỹ đạo 2.5964329
Độ lệch tâm 0.1207368
Chu kỳ quỹ đạo 1287.9785520
Độ bất thường trung bình 214.44418
Độ nghiêng quỹ đạo 2.09186
Kinh độ của điểm nút lên 351.24596
Acgumen của cận điểm 71.75849
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

14146 Hughmaclean (1998 SP42) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14146 Hughmaclean
3222--14146-hughmaclean-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)