User Tools

Site Tools


3223--14941-tomswift-la-gi

Tomswift
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14941
Đặt tên theo Tom Swift
Tên thay thế 1995 FY2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3989771
Viễn điểm quỹ đạo 3.1234467
Độ lệch tâm 0.1311869
Chu kỳ quỹ đạo 1675.8997103
Độ bất thường trung bình 22.99524
Độ nghiêng quỹ đạo 9.04295
Kinh độ của điểm nút lên 9.54210
Acgumen của cận điểm 75.45997
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

14941 Tomswift (1995 FY2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14941 Tomswift
3223--14941-tomswift-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)