User Tools

Site Tools


3225--10958-mont-blanc-la-gi

Mont Blanc
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10958
Đặt tên theo Mont Blanc
Tên thay thế 6188 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9813573
Viễn điểm quỹ đạo 2.4851447
Độ lệch tâm 0.1127924
Chu kỳ quỹ đạo 1219.0029145
Độ bất thường trung bình 318.72728
Độ nghiêng quỹ đạo 2.19719
Kinh độ của điểm nút lên 226.34882
Acgumen của cận điểm 281.46841
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

10958 Mont Blanc (6188 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt tên Mont Blanc, đỉnh núi cao nhất ở châu Âu.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
3225--10958-mont-blanc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)