User Tools

Site Tools


3226--11118-modra-la-gi

Modra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Galad và D. Kalmancok
Nơi khám phá Modra
Ngày khám phá 9 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11118
Tên thay thế 1996 PK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1248774
Viễn điểm quỹ đạo 2.5034834
Độ lệch tâm 0.0818013
Chu kỳ quỹ đạo 1285.8616087
Độ bất thường trung bình 267.85781
Độ nghiêng quỹ đạo 3.03440
Kinh độ của điểm nút lên 7.51538
Acgumen của cận điểm 204.09235
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11118 Modra (1996 PK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 8 năm 1996 bởi A. Galad và D. Kalmancok ở Đài thiên văn Modra ở Slovakia.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11118 Modra
3226--11118-modra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)