User Tools

Site Tools


3227--11305-ahlqvist-la-gi

11305 Ahlqvist (tên chỉ định: 1993 FS6) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Uppsala-ESO Survey of Asteroids và Comets ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 17 tháng 3 năm 1993. Nó được đặt theo tên David Ahlqvist, a Swedish artist, author, và musician thuộc Gotland.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
3227--11305-ahlqvist-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)