User Tools

Site Tools


3228--11514-tsunenaga-la-gi

Tsunenaga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Koishikawa
Nơi khám phá Sendai Astronomical Observatory Ayashi station
Ngày khám phá 13 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11514
Tên thay thế 1991 CO1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9444343
Viễn điểm quỹ đạo 3.0971907
Độ lệch tâm 0.0252840
Chu kỳ quỹ đạo 1917.7150042
Độ bất thường trung bình 81.88158
Độ nghiêng quỹ đạo 9.81620
Kinh độ của điểm nút lên 179.98094
Acgumen của cận điểm 347.04291
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

11514 Tsunenaga (1991 CO1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 2 năm 1991 bởi M. Koishikawa ở Sendai Astronomical Observatory Ayashi station.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11514 Tsunenaga
3228--11514-tsunenaga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)